Brist på återvunnen plast.

Endast 10% återvinns.


Därför finns vi.

Orbit SC driver förändring mot ökad återvinning

En infrastruktur som knyter ihop marknadens alla aktörer.

Orbit tar ägarskap och skapar nya återvinningslösningar - från plastavfall till ny råvara

Anslut dig till Orbit

Vi skapar förändring

Avfallskälla

Vi sätter upp en optimal återvinningslösning för ditt plastavfall med full spårbarhet

Producent

Få tillgång till samtliga av 

Orbit Supply Chains materialströmmar av återvunnen plast

Återvinningsaktör

Hitta avsättning, erbjud förädling, hitta material – samarbete i alla former

Var med och driv övergången till återvunnen plast

Kontakta oss för att komma igång!

Har du plastavfall?

Behöver du återvunnen råvara?

Är du en återvinningsaktör?

Telefon

08-49004746

Mail

Besöksadress

Regeringsgatan 29
111 53 Stockholm
Sverige